Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 Wróć »

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1

w Wodzisławiu Śląskim

  • Dni wolne ze względu na święta:

11 listopada 2020– święto Niepodległości

1 stycznia 2021 – Nowy Rok

6 stycznia 2021 – Trzech Króli

3 maja2021 – święto Konstytucji 3 Maja

3 czerwca 2021 – Boże Ciało

  • 14 października 2020  – Dzień Edukacji Narodowej – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na mocy art. 74 KN – informacja o organizacji dnia zostanie przekazana przez Librus
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020
  • Ferie zimowe: 1 – 14 lutego 
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 
  • Egzamin ósmoklasisty: 25 – 27 maja (termin dodatkowy: 16 – 18 czerwca, wyniki: 2 lipca, wydawanie zaświadczeń 9 lipca)
  • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (w szkole prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy):

12, 13 listopada
4, 5 stycznia
25 – 27 maja (egzaminy)
4 czerwca

  • Konsultacje z rodzicami przewiduje się w  I semestrze w następujące dni: 8 października, 5 listopada, 10 grudnia  w godz. 17.30-18.30.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju preferowany jest jednak kontakt on-line przez dziennik elektroniczny Librus.

  • Wywiadówki: Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli, zebrania zaplanowane są na listopad 2020 r. i marzec 2021 r.

Przejdź do paska narzędzi