Informacja na temat sposobu rozliczania obiadów Wróć »

Obiady będą rozliczane w formie gotówkowej. Pracownik firmy Jordan, pani Monika Świderek,  będzie w szkole każdego 11-tego dnia miesiąca (w przypadku kiedy będzie to sobota/niedziela przesuwa się rozliczenie na kolejny dzień roboczy) w godzinach wydawania posiłków. Dziecko ma przynieść do stołówki kopertę z określoną kwotą opisaną: Imię i Nazwisko SP1. Opłaty za wrzesień i październik będą do zapłaty w październiku. Rodzice będą informowani smsem, jaka jest kwota do zapłaty. Numer telefonu do zgłaszania nieobecności : 786 199 200Nieobecności zgłaszać należy najlepiej w dniu poprzedzającym, bądź w dniu nieobecności do godziny 7.00. Nieobecności zgłaszane na inny numer telefonu oraz w późniejszych godzinach nie będą rozliczane. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z p. Świderek pod podanym numerem telefonu.

Przejdź do paska narzędzi