Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice! Wróć »

Już za tydzień rozpoczniemy rok szkolny 2020/2021. Nie możemy się już doczekać spotkania z Uczniami! Ten rok będzie jednak się różnił ze względu na panującą pandemię.

Przygotowujemy szkołę na przyjęcie uczniów, analizując wytyczne GIS, MZ i MEN oraz przygotowujemy procedury, które będą obowiązywały w szkole i które w najbliższych dniach przekażemy przez dziennik elektroniczny i stronę szkoły Rodzicom. Istotne jest bezwzględne dostosowanie się wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców) do tych zasad. Zasady mogą się zmieniać ze względu na stopień zagrożenia epidemiologicznego w szkole i regionie, dlatego niezbędna jest stała współpraca szkoły i opiekunów.

Priorytetem jest dla nas, aby nie stykali się, w miarę możliwości, uczniowie różnych klas. Dlatego na początku nauki w szkole (min. 2 tyg.) planujemy:

– różne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas

– brak obowiązku pozostawiania w szafkach obuwia i okrycia

– większość lekcji w przydzielonych konkretnym klasom salach

– przerwy spędzane w wietrzonych salach oraz w wyznaczonym czasie na świeżym powietrzu

– do szkoły wchodzą tylko uczniowie

– niemożliwy będzie jednoczesny pobyt uczniów z różnych klas w bibliotece szkolnej; na niezbędne lektury uczniowie będą składali zamówienia przez dziennik elektroniczny

– świetlica szkolna dostępna będzie w reżimie sanitarnym tylko dla uczniów, których oboje rodzice pracują i nie mają innej możliwości opieki nad dzieckiem; deklaracje udostępnione zostaną na stronie szkoły

– po zdiagnozowaniu potrzeb dotyczących żywienia (ilość osób chętnych na obiady w stołówce) zostaną podjęte decyzje dotyczące możliwości bezpiecznej organizacji dożywiania

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09 odbędzie się wyłącznie dla uczniów klas pierwszych. O godzinach poinformujemy na spotkaniu dla rodziców Pierwszoklasistów, na które zapraszamy w czwartek o godz. 17.00 do auli szkolnej. Prosimy, by na spotkanie przyszedł TYLKO JEDEN opiekun ucznia.

Uczniowie pozostałych klas rozpoczną rok szkolny podczas spotkań z wychowawcą w klasie lub w aplikacji Teams wg harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie szkoły do końca tygodnia.

MEN zachęca do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/protegosafe

Zachęcamy też do śledzenia na bieżąco strony szkoły: www.sp1wodzislawslaski.pl oraz strony MEN: www.gov.pl/web/edukacja i GIS: www.gov.pl/web/gis

Przejdź do paska narzędzi