Komunikat Wróć »

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III, zajęcia wsparcia dla uczniów z orzeczeniami oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych, w formie bezpośredniej, ruszą NAJWCZEŚNIEJ OD 1 CZERWCA br.  

19.05.2020 r. ukazał się komunikat Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z którym zajęcia bezpośrednie z uczniami, w formach zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie zostaną uruchomione w naszym mieście od 25 maja br: https://liblink.pl/1Z1MOYYcJu
Do komunikatu załączone są również procedury zgodne z wytycznymi GIS, jakie powinny być spełnione w szkole, która otwiera się na przyjęcie uczniów na wskazane zajęcia w okresie epidemii.

Decyzja o wstrzymaniu zajęć została podjęta w oparciu o analizę zapotrzebowania oraz w związku z utrzymującą się trudną sytuacją pandemiczną w naszym regionie.

Kolejna, przewidywana, data uruchomienia zajęć opiekuńczych w kl. I-III i konsultacji dla 8-klasistów to 1 czerwca br., jednak w dalszym ciągu z zastrzeżeniem, że termin ten będzie bardzo mocno uzależniony od liczby nowych przypadków zakażeń COVID 19 w regionie.

Ewentualne uruchomienie szkoły na zajęcia opiekuńcze czy konsultacje nie wpływa w żaden sposób na zdalną edukację, która stale jest prowadzona.

Z poważaniem,
Justyna Orszulak
dyrektor SP 1

Przejdź do paska narzędzi