„Jedynka” szkołą bez dzwonków! Wróć »

Po dwutygodniowym  eksperymencie, który polegał na wyłączeniu dzwonków, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 podjęła uchwałę o wprowadzeniu innowacji organizacyjnej pt.  „Przyjazna przestrzeń szkoły”, której częścią jest „Szkoła bez dzwonków”.  Innowacja dotycząca dźwięku będzie trwała do końca roku szkolnego z możliwością przedłużenia na kolejny.

Z analizy ankiet wypełnionych po eksperymencie przez uczniów, rodziców i nauczycieli  wynika, że dzwonki powodują natężenie hałasu i podnoszą poczucie stresu u uczniów i nauczycieli oraz potęgują efekt eksplozji energii uczniowskiej na przerwę. Eksperyment pokazał, że dzięki wyłączeniu głośnego dzwonka w szkole jest ciszej  i spokojniej. Ponadto dzięki wyłączonym dzwonkom uczniowie uczą się gospodarowania czasem, odpowiedzialności i punktualności. Brak dzwonków wspiera również podmiotowe traktowanie ucznia oraz działa korzystnie na dzieci z nadwrażliwością słuchową.

Nie wszystkim brak dzwonków przypadł do gustu. Część uczniów, rodziców i nauczycieli zwróciła w ankietach uwagę na trudności związane z ciągłym kontrolowaniem czasu oraz na przywiązanie do tradycji dzwonków, które dyscyplinują i jasno określają czas pracy i odpoczynku. Ostatecznie 54% wszystkich ankietowanych opowiedziało się za szkołą bez dzwonków na stałe.

Jak wspomagać innowację? Na każdym piętrze i w każdej sali jest zegar, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele kontrolują czas.  Aby zegary wisiały w większej ilości miejsc, szkoła chętnie przyjmie niepotrzebne duże zegary! Oczywiście, dzwonek nadal będzie pełnił swoje funkcje alarmowe w sytuacji zagrożenia, a w okresie wiosenno-letnim dzwonki będą wzywały uczniów na lekcje z długich przerw spędzanych na boisku szkolnym.

Justyna Orszulak

Przejdź do paska narzędzi