Lekcja otwarta prowadzona metodami TRP czyli Twórczego Rozwiązywania Problemów Wróć »

W klasie Ib Szkoły Podstawowej Nr 1 odbyła się lekcja otwarta z edukacji matematycznej prowadzona przez Malwinę Ogonowską – ekspertkę merytoryczną Fundacji Destination Imagination Poland, specjalistkę w pracy metodami TRP, czyli twórczego rozwiązywania problemów.

Dzieci starały się odpowiedzieć na pytanie problemowe: W jaki sposób zmierzyć wysokość przedmiotów i odległości między nimi? Uczniowie pracowali pilnie, byli aktywni i wykazali się dużą wiedzą. Mierzyli przedmioty różnymi sposobami, zadawali pytania, poszukiwali rozwiązań oraz współpracowali w grupie.

W lekcji otwartej uczestniczyli nauczyciele z wielu wodzisławskich placówek.

Przejdź do paska narzędzi