Tolerancja Wróć »

Niedawno w  auli naszej szkoły odbył się spektakl pt.”Tolerancja”, który obejrzały wszystkie klasy, podzielone na  grupy wiekowe. Przedstawienie przygotowane przez aktorki było bardzo inspirujące, a odegrane scenki wypełnione dużą dozą wiedzy oraz  akceptacji osób niepełnosprawnych, odmiennych kulturowo, religijnie, wyglądających inaczej. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali odgrywane scenki, w których następnie sami wzięli udział, ucząc się akceptacji, tolerancji i asertywności. Nagrodą za występy były symboliczne upominki. „Tolerancja okazała się niezwykłą lekcją wychowawczą na temat stereotypów i strachu przed przyznaniem się przed rówieśnikami do własnych słabości.

mgr Agnieszka Wojcieszenko

Przejdź do paska narzędzi