IV POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „YOU CAN SPEAK ENGLISH” Wróć »

31 stycznia odbył się IV powiatowy konkurs Języka Angielskiego YOU CAN SPEAK ENGLISH organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Języków Obcych PASCAL CONNECT. W konkursie wzięły udział 32 drużyny z 10 szkół z powiatu. Jak co roku uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego, którym potrafili się posługiwać w sposób nie tylko poprawny, ale również swobodny i naturalny. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie jednej z 10 wcześniej przygotowanych scenek, reklamy wybranego produktu oraz przeprowadzenie w parach spontanicznej rozmowy na podstawie wylosowanych wskazówek. Na koniec reprezentant każdej drużyny miał również okazję porozmawiać z jednym z native speakerów z JURY (lektorów szkoły PASCAL CONNECT)  na wylosowany temat. Wśród uczniów klas III z oddziałów gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli: Dominika Ryszka i Tymon Dziaćko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śl. Wśród ósmoklasistów najlepsi okazali się: Jakub Brawański i Patrycja Wita z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śl, a na pierwszym miejscu wśród uczniów klas VII uplasowali się: Martyna Pieczka i Patrycja Dronszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach. Gratulujemy wszystkim  zwycięzcom.

mgr Izabela Piątkowska

Przejdź do paska narzędzi