Przekaż 1% Wróć »

Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku naszej szkole. Państwa wpłaty na wodzisławską Organizację Pożytku Publicznego – Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi, po uzgodnieniach z w/w organizacją, zostaną przekazane szkole.

W związku z tym należy w zeznaniach podatkowych wpisać następujące dane:
137. Numer KRS – 0000 275540
138. kwota  (1% podatku)
139. Cel szczegółowy 1% – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Bardzo dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom i prosimy o wspomożenie szkoły także w tym roku.

Przejdź do paska narzędzi