Informacja dla rodziców Wróć »

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wodzisławiu Śląskim jako przedstawiciel Administratora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że dokonano zmiany na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Od dnia 01.01.2019r we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować:

– telefonicznie:  nr tel. 881-720-700

– poprzez adres e-mail: [email protected]

– listownie – na adres Administratora:     Inspektor Ochrony Danych w SP nr 1

                                                                              im. Marii Skłodowskiej – Curie   

                                                                               ul. Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śl.

Przejdź do paska narzędzi