Regionalizm w naszej szkole – z regionem na „ty”

W związku z rocznicą wyzwolenia naszego miasta, naszego regionu – dla upamiętnienia wydarzeń marcowych, corocznie postanowiłyśmy zorganizować międzyklasowy konkurs w celu pogłębienia wiedzy o naszym regionie

 Regulamin konkursu

1.    Etap wiedzowy – dla 3 osobowych drużyn dla poszczególnych klas

2.    Etap plastyczny – każda klasa przygotowuje plakat przedstawiający fragment naszego miasta (technika dowolna)

3.    Etap muzyczny

a)    klasy układają tekst piosenki związanej z naszym miastem (forma dowolna)

b)    prezentacja piosenki śląskiej

4.    Wybór „hanysa” szkoły spośród przedstawicieli klas

5.    Tradycje regionu

a)    przygotowanie potraw i ich degustacja

b)    prezentacja stroju regionalnego

PYTANIA – KONKURS WIEDZY O ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Kiedy i kto sprowadził franciszkanów – minorytów do Wodzisławia Śl.

Ile jarmarków odbywało się w ciągu roku w Wodzisławiu

Gdzie znajdował się prowadzony przez minorytów szpital (przytułek dla biednych chorych)

Minoryci trudnili się uprawą roli „na Mnisiu”, zwanym też Miszką. W okolicach jakiej obecnie ulicy znajdowała się owa „Miszka”

Kiedy odbyło się pierwsze nabożeństwo ewangeliczne w kościele franciszkanów

Co znajduje się obecnie w budynku klasztoru franciszkanów

Jak nazywał się autor kroniki o ziemi wodzisławskiej wydanej po 1860r

Co znajdowało się w miejscu kina „Czar”

Jak nazywał się proboszcz który budował obecny kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP w Wodzisławiu

Dlaczego św. Wawrzyniec został patronem Wodzisławia

Jak się nazywał „śląski Drzymała”

Jakie były przyczyny największego pożaru Wodzisławia, który ogarnął miasto w 1822r

Jak nazywał się przywódca chłopski, który stanął na czele powstania przeciwko panom, które wybuchło 1811r i objęło ziemię wodzisławską

Ile gmin wchodzi w skład obecnego powiatu wodzisławskiego

Ile gimnazjów znajduje się w naszej gminie

Wymień trzy gminy znajdujące się na północ od Wodzisławia

Wymień dwie gminy leżące na południe od Wodzisławia

Podaj nazwę Płaskowyżu na którym leży Wodzisław

W jakim miejscu na terenie Wodzisławia zatrzymali się więźniowie ewakuowani z obozu Oświęcimskiego

Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Wodzisławiu

Wymień elementy herbu Wodzisławia

Jakie plemię zamieszkiwało ziemię rybnicko – wodzisławską przed powstaniem państwa polskiego

Z jakiej branży rzemieślniczej był znany Wodzisław w średniowieczu

Czyją żoną była ks. Konstancja

Jaka klęska żywiołowa miała miejsce w Wodzisławiu w 1822r

Jaka klęska nawiedziła Wodzisław w 1847r

Z jakim wydarzeniem związana jest data 1536r

Podaj dokładną datę wyzwolenia Wodzisławia w czasie II wojny

W XIII w. Zostali sprowadzeni do Wodzisławia minoryci, wymień dwa zadania, które mieli do wykonania

Około którego roku podczas lokalizacji miasta został wytyczony Rynek Staromiejski

Naterenie jakiej gminy znajduje się grodzisko Gołężyców

Jakiemu znanemu przywódcy chłopów wodzisławskich poświęcona jest tablica pamiątkowa przed gmachem dawnego zamku w Wodzisławiu? Podaj imię i nazwisko

Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o drewnianym kościele pod wezwaniem „Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny”

Opracowały:

mgr Beata Podoluk i mgr Barbara Wróbel

 

powrót